22 de junio de 2011

HOMENATGE A CATALUNYA II / HOMENAJE A CATALUÑA II // HOMAGE TO CATALONIA II

"HOMENATGE A CATALUNYA II" és un documental realitzat l'any 2010 per l'Institut d'Investigació de la Universitat Oberta de Catalunya. S'ha fet amb el material recopilat de setanta entrevistes, més de quaranta hores gravades, en el territori català i amb un equip professional.

L'objectiu del documental és donar a coneixer noves cultures econòmiques, noves formes de viure i d'entendre l'economia. Noves visions que no segueixen fil per randa el patró establert d'individualització, divisió jeràrquica del treball, priorització de beneficis, etc... i que tenen com a finalitat satisfer les necessitats reals de les persones.

Malgrat estar centrat en el territori català, aquest fenòmen es dona arreu del món, sobretot en llocs i durant periodes on el l'estat econòmic no suposa un avenç en les vides de les persones, sino més aviat un impediment.

Es tracta d'un projecte en progressió, el debat és obert i les discussions generades els permeten continuar amb la investigació. 

La web del projecte, EN CATALÀ, on trobareu el documental i que els permet recollir totes les opinions és:
 

******************************************************************************************

"HOMENAJE A CATALUÑA II" es un documental realizado en el año 2010 por el Institut d'Investigació de la Universitat Oberta de Catalunya. Se ha editado con el material de setenta entrevistas, más de cuarenta hora de grabación en el territorio catalán, con un equipo profesional.

El objetivo del documental consiste en dar a conocer la existencia de nuevas culturas económicas, nuevas maneras de vivir y de entender la economía. Nuevas visiones que no siguen a raja tabla el patrón establecido de individualización, división jerárquica del trabajo, priorización de beneficios, etc... y que tienen como finalidad satisfacer las necesidades reales de las personas.

A pesar de estar centrado en territorio catalán, este fenómeno aparece por todo el mundo, sobretodo en lugares y durante periodos donde la situación económica no supone un adelanto en las vidas de las personas sino más bien un impedimento.

Se trata de un proyecto en progresión, el debate sigue abierto y las discusiones generadas les permiten continuar con la investigación.

La web del proyecto, EN CASTELLANO, donde se puede encontrar también el documental y que les permite recoger todas las opiniones es:
 

******************************************************************************************
 
"HOMAGE TO CATALONIA II" is a documentary made in 2010 by the Institut d'Investigació of the Universitat Oberta de Catalunya. The result of seventy interviews, forty hours recording in Catalonia, with a professional team.

The aim of the documentary is to raise awareness about the existence of new economic cultures, new ways of living and understanding  the economy. New visions that do not follow the stablished pattern of individualization, work hierarchical division, prioritizing profits objectives , etc ... and want to meet the real needs of people.

Despite being centered in Catalonia, this is a worldwide phenomenon, especially in places and during periods where economic status does not mean a people's life improvement, but rather an impediment.

This is a project still in progress, the debate is still open and discussions about it will allow further research.

The project website, IN ENGLISH, where you can also find the documentary and that also allows them to collect all the opinions is:
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...