22 de junio de 2012

TERESA FORCADES: ¿SOCIEDAD EN CRISIS?

Fa pocs dies, la Teresa Forcades va pronunciar la conferència inaugural de la Trobada empresarial al Pirineu.

En aquesta entrevista, ens parla del rescat bancari, de la conveniència d'un canvi de sistema econòmic, de l'expoli econòmic que s'ha anat efectuant a les persones econòmicament més febles i demana presó als responsables de la crisi actual. Denuncia la ilegalitat d'exigir el pagament de deutes incoherents i abusius.

D'una forma molt didàctica explica com la generació d'una societat on tot es comercialitza i on l'objectiu final sembla ser l'extraure el màxim benefici econòmic és ùn gran perill. La motivació de les persones no pot ser només aconseguir com més bitllets millor.

Parla també de com la societat te la capacitat de realitzar el canvi que vol pel món. Com una vaga general indefinida que paralitza un país pot aconseguir canviar les coses i com la solidaritat vers les persones que pateixen situacions econòmiques límit és indispensable.

En un altre àmbit, ens parla del seu punt de vista sobre el canvi de paradigmes sobre la sexualitat, el dret a la vida, el valor, l'autodeterminació de cada persona i la congruència entre els valors i la forma com vivim, sobre l'avortament i sobre tots aquells pensaments limitants que ens impedeixen fins i tot arribar a imaginar una situació diferent.

Com sempre fa la Teresa, les seves explicacions, son lògiques i coherents, dignes d'algú que ha reflexionat profundament en els temes que exposa i dignes també de ser escoltats amb cura.

**************************************************************

Hace pocos días, Teresa Forcades pronunció la conferencia inaugural de la Trobada empresarial al Pirineu..
En esta entrevista nos habla del rescate bancario, de la conveniencia de un cambio de sistema económico, del expolio económico que se ha ido efectuando a las personas económicamente más débiles y pide prisión a los responsables de la crisis actual. Denuncia la ilegalidad de exigir el pago de deudas incoherentes y abusivas.

De una forma muy didáctica explica cómo la generación de una sociedad donde todo se comercializa y donde el objetivo final parece ser el extraer el máximo beneficio económico es un gran peligro. La motivación de las personas no puede ser sólo conseguir el máximo número de billetes.

Habla también de cómo la sociedad tiene la capacidad de realizar el cambio que quiere para el mundo. Como una huelga general indefinida que paraliza un país puede conseguir cambiar las cosas y como la solidaridad hacia las personas que sufren situaciones económicas límite es indispensable.

En otro ámbito, nos habla de su punto de vista sobre el cambio de paradigmas acerca de la sexualidad, el derecho a la vida, el valor, la autodeterminación de cada persona y la congruencia entre los valores y la forma como vivimos, sobre el aborto y sobre todos aquellos pensamientos limitantes que nos impiden incluso llegar a imaginar una situación diferente.

Como siempre hace Teresa, sus explicaciones, son lógicas y coherentes, dignas de alguien que ha reflexionado profundamente en los temas que expone y dignas también de ser escuchados con interés.EN CATALÀ SUBTITULAT EN CASTELLÀ // EN CATALÁN SUBTITULADO EN CASTELLANO:
LINK DIRECTE A LA WEB ORIGINAL// LINK DIRECTO A LA WEB ORIGINAL: Hi trobareu molt més informació // Donde encontrarás mucha más información.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...